Rallyesprint 2011

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD - SEGURTASUN GOMENDIO

Una prueba automovilística deportiva puede ser un espectáculo del que todos podemos disfrutar con total seguridad, siempre que sigamos una serie de pautas que aquí vamos a indicar. De lo contrario, lo que comenzó como un día al aire libre de diversión, en compañía de la familia o amigos, puede terminar causándonos más de un disgusto a los organizadores, pilotos y aficionados.

No olvidemos que éstos últimos son los más vulnerables ante un accidente en el que se puedan ver implicados, ya que los pilotos van muy bien protegidos en sus habitáculos, y deben cumplir unas estrictas normas de seguridad para ser autorizados a tomar la salida en una prueba de éstas características.

En los últimos tiempos, la afluencia de público a las pruebas automovilísticas viene siendo cada vez más masiva, en parte debido al fenómeno "Alonso", y dicha masificación hace cada día más difícil por parte de las autoridades y organizadores controlar debidamente al público, teniendo además en cuenta que éste no siempre se comporta de forma consciente y responsable.

Por tanto, consideramos importante informar convenientemente a los aficionados al automovilismo de las pautas que deben seguir para poder disfrutar de éste deporte con todas las garantías de seguridad, y los riesgos que no deben correr.

 1. Seremos puntuales. Debemos llegar al tramo con tiempo suficiente para aparcar correctamente nuestro vehículo en las zonas habilitadas para ello. La carretera se suele cerrar al tráfico al menos una hora antes de la salida del primer vehículo, y podemos encontrar atascos.
 2. Aparcaremos nuestro vehículo siempre fuera del recorrido. (Podemos encontrarnos con que la grúa nos lo ha retirado, con una multa, o con una abolladura).
 3. Nos debe dar tiempo además a desplazarnos a pie hasta un lugar seguro antes de que comience la carrera. Desplazarse por el recorrido con la carrera ya iniciada supone un grave peligro. Los vehículos compiten al límite y en cualquier momento puede producirse un accidente, ya que esperan encontrarse con la carretera totalmente despejada.
 4. Debemos ir preparados para el frío, para el calor, para la lluvia, ya que no podremos salir del recorrido una vez iniciada la prueba.
 5. La organización habilita papeleras y contenedores a lo largo del recorrido. Respeta el medio ambiente.
 6. Los niños deberán estar en todo momento bajo la supervisión de los adultos. Recuerda que son poco conscientes del peligro y muy vulnerables.
 7. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas u otros productos puede volverte irritable, inconsciente e incívico. No pierdas el control. Disfrutemos de buen ambiente en nuestro deporte, y todos lo pasaremos bien. Recuerda que los controles de alcoholemia y velocidad se intensifican en las inmediaciones de la carrera.
 8. Sigue siempre las instrucciones de los voluntarios y organizadores. Trátales con respeto y educación. Sin ellos, no sería posible este deporte.
 9. Debemos saber a qué vamos, ya que no nos dejarán mover nuestro vehículo hasta que no finalice la carrera, por motivos de seguridad. Es posible que se produzcan retrasos en caso de accidente. No te desesperes.
 10. Debemos situarnos siempre en lugares elevados, evitando las zonas potencialmente peligrosas.

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER:

 1. Situarse en lugares peligrosos.
 2. Invadir el recorrido para ver mejor, jalear o animar a los pilotos.
 3. Lanzar objetos al recorrido.
 4. Desplazarse por el recorrido de forma temeraria con tu vehículo, antes o después de la carrera.
 5. Si quieres competir, hazlo en condiciones. Hazte piloto.

RECUERDA

Que los organizadores pueden suspender la celebración de la prueba si en algún momento observan situaciones potencialmente peligrosas para deportistas y espectadores. No nos obligues a tomar esta decisión. Detrás de lo que para ti es un espectáculo hay meses de trabajo de decenas de personas.

Automobil probak guztioi segurtasun osoz ederki pasatzeko aukera ematen duten ikuskizunak izan daitezke, hemen aipatuko ditugun jarraibide jakin batzukkontuan hartzen baditugu,betiere. Bestela, familia edo lagunekin haize zabalean dibertitzeko planak atsekabe bat baino gehiago ekar diezaguke antolatzaile, pilotu eta zaleoi.

Ez dezagun ahaztu azken hauek direla istripuetan ahulenak; izan ere, pilotuak oso ondo babestuta egoten baitira eurenbidaiari-lekuetan, eta segurtasun arau zorrotzak bete behar dituzte honelako proba batean irteteko baimena lortu nahi badute.

Azkenaldian, automobil probatan gero eta ikusle gehiago izaten dira, neurri handi batean “Alonso” fenomenoa dela eta. Jende kopurua igotzeak gero eta gehiago zailtzen du antolatzaileek dena kontrolpean mantentzea; gainera, zaleek ez dute beti erantzukizunez eta kontzienteki jokatzen.

Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zaigu automobilismozaleei kirol honetaz segurtasun osoz gozatzeko jarraitu beharko lituzkeen eta arriskurik ez izateko argibideen berri ematea.

ZER EGIN BEHAR DA?

 1. Garaiz iritsiko gara.Geure ibilgailua bereziki prestaturiko lekuetan aparkatzeko behar adina denbora hartuko dugu. Ibilbidea moztu egin ohi dute ibilgailuentzat lehen automobila atera baino ordu bete lehenago, gutxienez, eta horrez gain, auto-ilarak aurki ditzakegu.
 2. Ibilbidetik kanpo aparkatuko dugu beti gure ibilgailua. (Garabiak eraman egin diezaguke bestela, edo isuna edo mailatua aurki ditzakegu bertan).
 3. Gainera, lasterketa hasi baino lehenago toki seguru bateraino oinez iristeko behar adina denbora izan behar dugu. Behin lasterketa hasi ondoren lekuz aldatzeak arrisku handia dakar. Ibilgailuek dena ematen dute lehiatzeko, eta edozein unetan gerta daiteke istripua, ibilbidea erabat hutsik aurkitzea aurreikusten baitute.
 4. Hotza, beroa edo euriari aurre egiteko jantzi egokiak eraman behar ditugu, behin lasterketa hasi ondoren ezingo baitugu ibilbidetik atera.
 5. Antolatzaileek zakarrontzi eta edukiontziak jarri ohi dituzte ibilbide osoan.Errespeta ezazu ingurumena.
 6. Haurrak gurasoen zaintzapean egon behar dira beti. Gogora ezazu ez direla arriskuaz konturatzen eta ahulenak direla.
 7. Alkoholdun edari edo bestelako substantzia gehiegi hartzeak haserrekor, inkontziente eta lotsagabe bihur zaitzake. Ez ezazu kontrola galdu. Goza ezazu gure kirolaren giro onaz, eta denok pasatuko dugu ongi. Gogora ezazu alkoholemia eta abiadura kontrolak areagotu egiten direla lasterketaren inguruetan.
 8. Jarrai itzazu beti boluntario eta antolatzaileen jarraibideak. Trata itzazu errespetuz eta izan zaitez jentil. Beraiek ez baleude, kirol hau ezinezkoa litzateke.
 9. Zertara goazen jakin behar dugu, lasterketa amaitu arte ez baitigute, segurtasun arrazoiak direla eta, gure ibilgailuamugitzen utziko. Istripua gertatuz gero, baliteke atzerapenak gertatzea. Ez zaitez ernega.
 10. Leku garaietan jarri behar dugu beti, arriskutsuak izan daitezkeen zonak ekidinez, ondorengo grafikoak zuriz eta gorriz adierazten duenaren arabera:

EZ DUGU INOIZ EGIN BEHAR:

 1. Toki arriskutsuetan jarri.
 2. Hobeto ikusteko, edo pilotuak txalokatu edo animatzeko, ibilbidean sartu.
  Ibilbidera objektuak bota.
 3. Lasterketa hasi baino lehen edo amaitu ondoren, ibilbidean zure ibilgailuarekin modu desegokian ibili.
 4. Lehiatu nahi baduzu, egin ezazu baldintza egokietan.

Egin zaitez pilotu.

GOGORA EZAZU:

Antolatzaileek proba bertan behera utz dezakete, edozein unetan kirolari eta ikusleentzat egoera arriskutsuak antzematen badituzte. Ez gaitzazu erabaki hau hartzera behartu. Zuretzat ikuskizuna den horren atzean, hainbat lagunek egin dute lan hilabete askotan.


Subida a Arrate - Escuderia Eibar - Escuderia_Eibar@hotmail.com - Telf.: 636 88 64 94